icon/category/park

Natuurgebied

Landgoed Beijlshof

Langs de weg van Horn naar Heythuysen ligt Landgoed Beijlshof. Het landgoed is ca. 93 ha. groot.
Hoeve Beijlshof ligt temidden van bos, wei- en bouwlanden die worden doorsneden ...
Hoeve Beijlshof ligt temidden van bos, wei- en bouwlanden die worden doorsneden door twee beken, de Reydtbeek en de Tungelroyse beek.
Landgoed Beijlshof is voor wandelaars op wegen en paden vrij toegankelijk. Honden mogen aangelijnd mee. Er loopt een witte wandelroute van 3,5 km over het landgoed.

Landgoed Beijlshof is afwisselend. Op een klein oppervlak komen zowel naald- en loofbossen als landbouwgronden voor. Hoger gelegen loofbos staat deels op relatief voedselrijke bodem, wat zich uit in het voorkomen van geel nagelkruid, dalkruid en muskuskruid. In de naaldbossen staan plaatselijk blauwe bosbes en veelbloemige veldbies. Kenmerkende vogels zijn zwarte specht, boomklever en boomkruiper. Ze prefereren de grote beuken en eiken die ook voorkomen in overgebleven lanen. Sommige zomereiken zijn wel 3,70 m in omtrek.

Landgoed Beijlshof is een belangrijke schakel in een rij natuurgebieden in Midden-Limburg. Via de Groote Bedelaar en Exaten is een vrijwel aaneengesloten natuurgebied tot het Leudal aanwezig.

Fietsroutes midden in Limburg
Wandelroutes midden in Limburg

Terug naar natuurgebieden Midden in Limburg
Lees verder

Contact en locatie

Beylshof 1
6095 PC
BAEXEM