icon/category/park

Natuurgebied

Roeventerpeel

Tussen kanaal en spoorlijn ligt ten oosten van Weert een aantal vennen: de Roeventerpeel en de Einderbeekvennen.
In totaal is dit gebied 34 ha. groot. De Roeventerpeel wordt omgeven door elzen...
In totaal is dit gebied 34 ha. groot.
De Roeventerpeel wordt omgeven door elzenbroekbos, droger eikenbos en grasland. De Roeventerpeel bestaat uit een ven omringd door hogere zandgronden. Er komen vier waters samen: de Einderbeek, de Vlierlossing, de Kraanlossing en de Stortbermsloot vormen samen de Leukerbeek.

Riet, brede lisdodde en mattenbies beheersen de vegetatie. Af en toe zorgen bloeiende planten als watertorkruid en gewone engelwortel voor variatie.

Aan de noordkant is er nieuw bos aangeplant. Vooral in het zuidwesten en westen liggen oudere bossen. Aan de oostkant liggen graslandpercelen. Zittend op het bankje aan de Schoordijk kan worden genoten van drie soorten futen en allerlei andere watervogels. Een bijzonder, maar tijdelijk fenomeen, zijn 's zomers rondvliegende oeverzwaluwen. Deze broeden in de gronddepots, waar zij hun nestholen graven.

Fietsroutes midden in Limburg
Wandelroutes midden in Limburg

Terug naar natuurgebieden Midden in Limburg
Lees verder

Contact en locatie

Roeventerpeelweg 10
6004 PH
WEERT